Entries by vhomesland

Đ𝐎́𝐍 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐌𝐀̣𝐎 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐕𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐔̣ 𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈 🥂🎊🎊🥂

𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 – Đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 – 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 là những mĩ từ xứng tầm dùng để miêu tả vẻ đẹp của văn phòng mới tại Thủ đô Hà Nội. Tọa […]

𝐕𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 🎊🎊🎊

Sáng 𝟐𝟎/𝟎𝟗 đánh dấu bước ngoặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vhomes bằng việc tổ chức buổi lễ khai trương văn phòng mới nhằm thực […]