DỰ ÁN 80 HẠ LÝ LÕI TRUNG TÂM HẢI PHÒNG 124 CĂN LIỀN KỀ

/
Vị trí dự án: Số 80 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.…